Detta stjärntecken har kallats för de två fiskarna sedan äldsta tider. Neptunus, den föränderliga egenskapen och vattnets element kombineras här och ger som främsta och starkaste egenskap att vara anpassningsbar och känslig. För fisken är det inre känslolivet mer verkligt än den yttre världen som ibland ter sig hård för honom.

Den känsliga naturen gör fisken mottaglig för andra, ibland till den grad att han verkar sakna egna åsikter. Han hjälper gärna andra, och detta är han väl lämpad för. Hans empatiska egenskaper gör honom ofta till en god vän eller älskare. Liksom tvillingarna är han något av en intelligent dubbelnatur.

Det finns ett djupt rotat behov att fly bort hos fisken. Både känslomässig och fysisk flykt är nära att tillgripa. Det har inte med feghet att göra utan är mer en undermedveten drift. Flykten kan ta sig uttryck i konst, inåtvändhet eller psykiska gåvor. Det finns en Neptunuskoppling till hav, drömmar och sömn.

Element: vatten, Kvalitet: föränderlig, Polaritet: negativ
Nyckelord: Neptunus, inspiration, lättpåverkan, medkänsla, humanism, sömn, flykt och elfenben.
Positiva karaktärsdrag: vänlighet och receptivitet.
Negativa karaktärsdrag: slarvig och hemlighetsfull.
Människokroppen: fötter och tår.


Du som är född 2004 föddes i Apans år.

Mental och fysisk aktivitet, som ligger på gränsen till hyperaktivitet, är grunden i Apans tillvaro. Denna aktivitet i samband med en stark osjälviskhet är vad som definierar Apan i den Kinesiska mytologins ögon. Skämtsamma upptåg, "practical jokes" och andra skojiga tilltag dominerar Apans tid, men att alltid avge så här mycket energi kan leda till mano-depressiva tankar. Apor är ofta mycket väl omtyckta av sin bekantskapskrets då de alltid skämtar med en vilja att göra allting bättre som grund.

Apan kan aldrig sitta stilla, utan de gör vad de behagar och lägger alltid näsan i blöt. Nästan aldrig leder Apans näsvishet till konfrontationer med andra människor, utan snarare leder det till goda skratt och andra positiva effekter. Apor har en förkärlek till att liva upp sin omgivning, så därför väljer de att utföra sina upptåg när de som är i närheten verkar nedstämda, som till exempel en sen höstkväll.