Viggo Johan Henning


Viggo för att mamma och pappa tycker att det är fint.
Johan är ett släktnamn på pappas sida och
Henning heter gammelmorfars pappa.

Fast mest kallas jag för Frans =)

VIGGO
............................................................
Det finns 1308 män som har förnamnet Viggo. Av dessa har 750 namnet Viggo som tilltalsnamn/förstanamn.

Viggo är en nykomling bland de vanliga förnamnen. Det finns bara ungefär 700 som heter Viggo men bland 90-talets barn finns det över 150. Viggo är nu ett av de 200 vanligaste tilltalsnamnen bland nyfödda pojkar. Viggo är ett danskt namn, skapat av den danske historieskrivaren Saxo som levde på 1200-talet. Viggo är en latinisering av ordet vig som betyder strid.


JOHAN
............................................................
Det finns 171949 män som har förnamnet Johan. Av dessa har 78001 namnet Johan som tilltalsnamn/förstanamn.

En nordisk kortform av namnet Johannes. Betydelsen är Herren är nådig. Under medeltiden användes många olika former av Johan, till exempel Joan, Jovan, Jogan och Jon. Johan är ett vanligt kunganamn då fyra svenska kungar butit namnet. Efter 1950 blev Johan ett modenamn.
Johan var ett av de vanligaste svenska förnamnen redan på 1300-talet. Då var Olof och Jon de största konkurrenterna. På 1800-talet blev Johan åter väldigt populärt sedan Karl XIV Johan blivit svensk kung. I början av 1900-talet föll Johan ner från 10-i-topp och återkom inte förrän på 60-talet. Johan är alltså ett av de klassiska svenska namnen, det finns inknackat i runstenar runt om i landet fast då stavat Iuan och Iohan. Johan härstammar från det grekiska Johannes som betyder Gud har förbarmat sig.
Med tanke på sin historia är det ofattbart att namnet inte kom med i almanackan 1901. Den gången ville almanackskommittén ge Johan plats den 24 juni. Men motståndet blev för stort. På 80-talet infördes tre namn varje dag och Johan fick dela Johannes dag i december. 1993 var det dock äntligen tid för Johan att överta den 24 juni. Men lyckan blev kortvarig, från och med 2001 flyttas namnet tillbaka till december för att åter ge plats för Johannes Döparens dag.


HENNING
............................................................
Det finns 8681 män som har förnamnet Henning. Av dessa har 1927 namnet Henning som tilltalsnamn/förstanamn.

Henning tillhör den stora skara namn som blev populära i slutet av 1800-talet men som tappat mark sedan 20-talet. De senaste åren har Hennings popularitet dock börjat öka igen, det har legat runt plats 200 på topplistan de senaste åren. Kanske kommer namnet att bli vanligt igen även i början av detta sekel? I hela befolkningen finns det drygt 10 000 som heter Henning vilket ger plats 153 på topplistan. Henning är ett tyskt namn som började användas som dopnamn i Sverige på 1300-talet. Namnet härstammar från Johannes eller Henrik.